« terug naar vorige pagina

Spreekuur

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur is op afspraak. Indien u dezelfde dag nog een afspraak wilt, adviseren wij u voor 10 uur te bellen. Voor het goed plannen van het spreekuur zal de assistente u vragen waarom u een afspraak wilt. Dit heet Triage.

Uw afspraak

Wij werken met consulten van 15 minuten. Gezien de toegenomen zorgvraag en de beperkte tijd bestaan er geen dubbele consulten meer. Binnen één consult kan één  klacht worden besproken of zoveel meer als de tijd dat toelaat. 

Huisbezoek

U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur een visite aanvragen. Aan een verzoek daartoe kan de arts alleen voldoen indien u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk te komen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, kunt u het beste naar de praktijk komen als uw gezondheid dat toelaat.

Telefonisch spreekuur

Als u de huisarts een korte vraag wilt stellen kunt u hiervoor bellen tussen 8.00 – 09.00u. Als u een vraag hebt over een probleem dat eerder is besproken kunt u ook een e-consult starten via het patiëntenportaal.

Wrattenspreekuur

U kunt elke dag wratten laten aanstippen door de assistente mits er stikstof op voorraad is. Maakt u hiervoor bij haar een afspraak. 

Uitstrijkjes

Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek worden door de assistente gedaan. U kunt haar bellen voor een afspraak.