« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Heeft u een compliment of een tip?

Heeft u een compliment over of een tip voor één van de medewerkers? Bespreek dit dan met de persoon waar het om gaat. Leg uit waar u tevreden over bent. Een compliment of een tip horen wij natuurlijk graag! Ook als het de praktijkruimte of -organisatie betreft.

Heeft u een klacht?

Bespreekt u uw klacht eerst met de persoon waar het om gaat. Komt u er samen niet uit? Neemt u dan contact op met de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden.

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over zorgverleners en faciliteiten van huisartspraktijk Voorkamp. U kunt een klacht doorgeven over de medische behandeling, de bereikbaarheid, de manier waarop er met u wordt omgegaan of over de voorzieningen in het gebouw etc.

En dan?

De huisarts neemt zo snel mogelijk contact met u op om de klacht met u te bespreken. Wij willen graag samen met u kijken welke op oplossingen mogelijk zijn. We gebruiken uw klacht daarnaast ook om onze dienstverlening te verbeteren.

Externe klachtenregeling

Is het lastig voor u om met ons contact op te nemen, of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht ook bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH), waarbij onze praktijk is aangesloten. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden
p/a, Huisartsen Kring Haaglanden,
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
070-3029822

Niet tevreden?

Komt u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
U kunt telefonisch contact opnemen of een brief sturen naar:
SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, telefoonnummer 088 0229100.