« terug naar vorige pagina

Bloedafname

Op maandagochtenden vanaf 8.00u is bloedafname in de praktijk weer mogelijk. Dit kan uitsluitend op afspraak. Maakt u een afspraak via de assistente.

Kosten
De kosten voor het bloedonderzoek gaan ten laste van uw eigen risico.

Uitslag
Als het onderzoek is aangevraagd door de huisarts, krijgt u de uitslag van de assistente of de huisarts. Als het bloedonderzoek voor de specialist is, dan krijgt u van de specialist de uitslag. U kunt uw uitslag ook zelf inzien met uw DigiD via Mijn HaaglandenMC als het bloed is afgenomen in HMC (Bronovo, Westeinde, Antoniushove) of via HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf als het bloed is afgenomen in het HagaZiekenhuis of op onze praktijk.

Andere locaties voor bloedafname
Alle bloedafnamelocaties in Den Haag kunt u vinden op de website van LabWest.