« terug naar vorige pagina

POH-GGZ

De taak van de POH-GGZ is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek. De POH-GGZ werkt nauw samen met de huisarts en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg en eerstelijns psychologen. Daarnaast bouwt de POH-GGZ aan allerlei contacten in de wijk waar hij werkzaam is.

Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts een beroep doen op de POH-GGZ. Wanneer u verwezen wordt naar de POH-GGZ zult u met de mevrouw Viergever een intakegesprek hebben. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen de problemen die er spelen. Hieruit volgt een advies over een behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een aantal gesprekken bij de POH-GGZ zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker.

Klachten waarvoor u onder andere bij de POH-GGZ terecht kunt zijn:

  • Depressie / down gevoel
  • Slapeloosheid en andere slaapstoornissen
  • Angst, paniek, of een gespannen gevoel
  • Relatieproblemen
  • Overmatig gebruik tabak, alcohol en drugs
  • Rouw door verlies van een dierbare

De kosten voor de gesprekken met de POH-GGZ worden gedekt door de basisverzekering en vallen NIET onder het eigen risico.