« terug naar vorige pagina

COVID-vaccinatie

De vaccinatie is nu alleen nog te halen bij de GGD voor een paar selecte groepen:

  • Zwangeren, geen verwijzing nodig.
  • Patiënten met een medische indicatie voor een extra vaccinatie (hoog risico groepen), bijvoorbeeld mensen die chemotherapie of een orgaantransplantatie ondergaan. Dit gaat op verwijzing van de medisch specialist. De huisarts heeft hierin geen rol.
  • Wanneer een behandelend arts het noodzakelijk acht, kan op individuele basis ook zonder medisch hoog risico verwezen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ouders van een kind dat een stamceltransplantatie ondergaat. Ouders kunnen dan gevaccineerd worden (ringvaccinatie). In deze uitzonderlijke situatie kan de vraag voor een verwijzing bij de huisarts terecht komen.

Let op. Het gaat in deze laatste groep dus niet om patiënten die op basis van leeftijd of bijvoorbeeld de diagnose astma in aanmerking komen voor vaccinatie. Zij zullen moeten wachten op een eventuele nieuwe vaccinatieronde in het najaar.

Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.