« terug naar vorige pagina

Eigen risico zorgverzekering

Wat valt er onder het eigen risico?

Het eigen risico geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt. Bijvoorbeeld wanneer u naar het ziekenhuis gaat. Uiteraard zijn er uitzonderingen.
Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.

Kosten voor zorg die of onderzoek dat niet door de huisarts zelf wordt gedaan vallen WEL onder het eigen risico. Denk hierbij aan:
* voorgeschreven medicijnen
* laboratoriumonderzoek (bloed, urine, ontlasting etc) OOK ALS U DIT LAAT AFNEMEN IN ONZE PRAKTIJK, röntgenonderzoek, holteronderzoek, teledermatologie et cetera
* verwijzing naar specialist, fysiotherapeut of psycholoog 

De overheid bepaalt elk jaar opnieuw het verplicht eigen risico. Het eigen risico in 2020 bedraagt € 385,-. Dit betekent dat de zorgkosten tot een bedrag van € 385,- voor uw eigen rekening zijn (mits uiteraard het eigen risico van toepassing is). U kunt ook kiezen voor een polis met een hoger eigen risico.

Voor de particuliere, aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met de afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraagt u bij twijfel na bij uw verzekering of een behandeling of medicijn wordt vergoed. Ook adviseren wij u om bij twijfel na te vragen bij uw verzekering of in uw geval een behandeling of onderzoek onder uw eigen risico valt. Uw huisarts is niet op de hoogte van de inhoud van uw verzekeringspolis.