« terug naar vorige pagina

Leefstijl- en integrale geneeskunde

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde is het onderzoek naar, en de toepassing van leefstijl in de curatieve gezondheidszorg. Veel ziekten zijn leefstijlgerelateerd, zoals diabetes mellitus type 2.

Hoewel de levensverwachting van mensen in Nederland is toegenomen, is de ziektevrije levensverwachting afgenomen. Wij leven langer, maar zijn korter gezond.  Dit heeft te maken met leefstijl en met omgevingsfactoren.

Leefstijlgeneeskunde betreft niet alleen preventie maar vooral ook behandeling van aandoeningen door middel van leefstijlverbetering. Het is geen vervanging van de reguliere geneeskunde, maar kan een onderdeel daarvan zijn.

U kunt meer lezen op de website jeleefstijlalsmedicijn.

Integrale geneeskunde

Integratieve/integrale geneeskunde (IG) is de Nederlandse term voor integrative medicine (IM). Bij integrale geneeskunde wordt gekeken naar alle factoren die de gezondheid beïnvloeden: lichaam, geest, omgeving, leefstijl, aanleg et cetera. 

De patiënt staat centraal en neemt verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. De arts fungeert hierbij als coach. De nadruk ligt op gezondheid en welbevinden, en het voorkomen van ziekte. 

IG zoekt naar de beste behandelingen, ongeacht de oorsprong (reguliere geneeskunde, aanvullende geneeskunde) maar alleen gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie kunt u deze column lezen.

IG wordt vaak verward met alternatieve geneeskunde. Dit is beslist niet hetzelfde.