« terug naar vorige pagina

Triage

Wat is triage?

Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar uw klachten. Dit heet triage.

Wat is het doel van triage?
Triage zorgt ervoor dat u de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.
Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

  • De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden.
  • Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
  • De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.
  • De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In ons gezondheidscentrum zijn meerdere hulpverleners werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

Speciale training
De doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Deze adviezen worden altijd nabesproken met uw huisarts.