« terug naar vorige pagina

Verwijsafspraken

Basisregels

Wel verwijsbrief nodig:

 • Bij een nieuwe klacht/aandoening
 • Als de behandeling van een patiënt is afgerond (de patiënt is terugverwezen naar de huisarts of  ‘einde behandeling’  is gerapporteerd)

Geen verwijsbrief nodig:

 • Bij acute zorg (niet uitsluitend via SEH)
 • Bij een interne doorverwijzing
 • Bij een patiënt die zich tijdens een contactmoment presenteert met een extra klacht/aandoening
 • Wanneer een behandeling van een patiënt niet is afgerond en de patiënt voor dezelfde zorgvraag terugkomt bij de medisch specialist

N.B.: Tijdsperiode is hierbij geen criterium. Dit kan dus meer dan een jaar zijn.

Wie mag verwijzen?

Zorgverzekeraars bepalen welke zorgaanbieders zij als geldige verwijzer opnemen in hun polisvoorwaarden.

Onderstaande zorgverleners worden door alle zorgverzekeraars geaccepteerd als verwijzer:

 • Huisarts
 • Medisch specialist
 • Arts-assistent, physician assistant, verpleegkundig specialist
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Jeugdarts
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Verloskundige (in geval van zwangerschap, bevalling, of naar kinderarts binnen 1e 10 dagen post partus)
 • Tandarts/orthodontist (voor kaakchirurgische behandeling)
 • Optometrist/orthoptist (naar oogarts)
 • Audicien (naar KNO-arts)

Geldigheidsduur verwijsbrief

Een verwijzing is 1 jaar geldig vanaf de afgiftedatum (tenzij anders aangegeven). Dat betekent dat het eerste contact met het ziekenhuis binnen een jaar moet plaatsvinden.

Schriftelijke verwijzing noodzakelijk

Alleen schriftelijke verwijzingen zijn geldig tenzij er sprake is van acute zorg.

Chronische patiënten

Zolang de patiënt onder behandeling is bij de medische specialist is geen nieuwe verwijzing nodig van een huisarts. Dus als iemand na een x-aantal jaar een afspraak voor controle moet maken is geen nieuwe verwijzing nodig. Er is ook geen nieuwe verwijzing nodig als de medisch specialist in het dossier of de brief heeft benoemd dat de patiënt bij klachten mag terug komen.

Als een patiënt medisch is uitbehandeld én inmiddels weer is terugverwezen naar de huisarts, dan is bij dezelfde zorgvraag wel een nieuwe verwijzing nodig. De medisch specialist moet dan in het medisch dossier hebben vastgelegd dat de behandeling is beëindigd, en de huisarts hierover informeren.

 

Verwijzing van een patiënt die tijdens een contactmoment over zorgvraag A een extra zorgvraag B heeft (binnen hetzelfde specialisme)

In deze gevallen is geen nieuwe verwijsbrief nodig, maar kan de specialist naar zichzelf verwijzen (verwijstype 07: Eigen patiënt)

N.B.: Voor het openen van een DBC voor zorgvraag B dienen wel de parallelliteitsregels in acht te worden genomen.

Voorbeeld 1:
Patiënt komt op de polikliniek orthopedie voor een geplande controle van de linkerknie en geeft tijdens dit bezoek aan ook schouderklachten te hebben. Hiervoor is géén nieuwe verwijzing nodig.

Voorbeeld 2:
Patiënt is in behandeling bij orthopedie voor de linkerknie. Er is een controle-afspraak gepland over 3 maanden. Patiënt krijgt tussentijds schouderklachten en maakt hiervoor een separate afspraak bij de orthopedie. Hiervoor is wel een nieuwe verwijzing nodig.

Mag je met één verwijzing meerdere specialismen raadplegen?

Een huisarts stelt de indicatie vast voor de verwijzing en bepaalt ook naar welk specialisme hij verwijst. De huisarts kan tevens verwijzen naar een combinatiepoli.

Verwijzingen naar aanleiding van bevindingen bij bevolkingsonderzoek Darmkanker

In dit geval is géén verwijsbrief van de huisarts nodig. Stichting Bevolkingsonderzoek (RIVM) is in dit geval de verwijzer. Overige bevolkingsonderzoeken, zoals borst- en baarmoederhalskanker, verlopen via de huisarts. De huisarts verwijst in dergelijke gevallen naar de specialist.