« terug naar vorige pagina

Verwijsafspraken

Basisregels

Wel verwijsbrief nodig:

 • Bij een nieuwe klacht/aandoening
 • Indien de behandeling van een patiënt is afgerond (de patiënt is terugverwezen naar de huisarts of ‘einde behandeling’ is gerapporteerd)

Geen verwijsbrief nodig:

 • Bij acute zorg (niet uitsluitend via SEH)
 • Bij een interne doorverwijzing
 • Bij een patiënt die zich tijdens een contactmoment presenteert met een extra klacht/aandoening
 • Wanneer een behandeling van een patiënt niet is afgerond en de patiënt voor dezelfde zorgvraag terugkomt bij de medisch specialist

N.B.: Tijdsperiode is hierbij geen criterium. Dit kan dus meer dan een jaar zijn.

 Wie mag verwijzen?

Zorgverzekeraars bepalen welke zorgaanbieders zij als geldige verwijzer opnemen in hun polisvoorwaarden.

Onderstaande zorgverleners worden door alle zorgverzekeraars geaccepteerd als verwijzer:

 • Huisarts
 • Medisch specialist
 • Arts-assistent, physician assistant, verpleegkundig specialist
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Jeugdarts
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Verloskundige (in geval van zwangerschap, bevalling, of naar kinderarts binnen 1e 10 dagen post partus)
 • Tandarts/orthodontist (voor kaakchirurgische behandeling)
 • Optometrist/orthoptist (naar oogarts)
 • Audicien (naar KNO-arts)

Geldigheidsduur verwijsbrief

Een verwijzing is 1 jaar geldig ten opzichte van de afgiftedatum (tenzij anders aangegeven). Dat betekent datbinnen deze termijn voor de patiënt in het ziekenhuis een eerste contact moet zijn geweest.

Schriftelijke verwijzing noodzakelijk

Alleen schriftelijke verwijzingen zijn geldig. Een telefonische verwijzing is niet voldoende. Ook verwijzingen die ineerste instantie telefonisch doorgesproken zijn, dienen (eventueel later op de dag) gevolgd te worden door een schriftelijke verwijzing, bij voorkeur via ZorgDomein. Uitzondering hierop zijn de patiënten die binnenkomen voor acute zorg.

Verwijzing chronische patiënten/ patiënten met een aandoening die langer doorloopt Zolang als de patiëntonder behandeling is bij de medische specialist is geen nieuwe verwijzing nodig van een huisarts. Bijvoorbeeld bijchronische patiënten met een controle na x-aantal jaar óf als de medisch specialist benoemt in dossier dat de patiënt bij klachten mag terugkeren, dan is geen nieuwe verwijzing nodig.

Als een patiënt medisch is uitbehandeld én inmiddels weer is terugverwezen naar de huisarts, dan is bij dezelfdezorgvraag wel een nieuwe verwijzing nodig. Voorwaarden hierbij zijn dat de medisch specialist in het medisch dossier heeft vastgelegd dat de patiënt is uitbehandeld en de huisarts hierover heeft geïnformeerd.

 

Verwijzing van een patiënt die tijdens een contactmoment over zorgvraag A een extra zorgvraag B heeft (binnen hetzelfde specialisme)

In deze gevallen is geen nieuwe verwijsbrief nodig, maar kan de specialist naar zichzelf verwijzen (verwijstype 07: Eigen patiënt)

N.B.: Voor het openen van een DBC voor zorgvraag B dienen wel de parallelliteitsregels in acht te worden genomen.

Voorbeeld 1:
Patiënt komt op de polikliniek orthopedie voor een geplande controle van de linkerknie en geeft tijdens dit bezoek aan ook schouderklachten te hebben. Hiervoor is géén nieuwe verwijzing nodig.

Voorbeeld 2:
Patiënt is in behandeling bij orthopedie voor de linkerknie. Er is een controle-afspraak gepland over 3 maanden. Patiënt krijgt tussentijds schouderklachten en maakt hiervoor een separate afspraak bij de orthopedie. Hiervoor is wel een nieuwe verwijzing nodig.

Mag je met één verwijzing meerdere specialismen raadplegen?

Een huisarts stelt de indicatie vast voor de verwijzing en bepaalt ook naar welk specialisme hij verwijst. De huisarts kan tevens verwijzen naar een combinatiepoli.

Verwijzingen naar aanleiding van bevindingen bij bevolkingsonderzoek Darmkanker

In dit geval is géén verwijsbrief van de huisarts nodig. Stichting Bevolkingsonderzoek (RIVM) is in dit geval de verwijzer. Overige bevolkingsonderzoeken, zoals borst- en baarmoederhalskanker, verlopen via de huisarts. De huisarts verwijst in dergelijke gevallen naar de specialist.