Meer informatie

  • De praktijk neemt deel aan het onderzoeksnetwerk ELAN van het LUMC.
    In het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN) werken zorgverleners uit de regio Noordelijk Zuid-Holland en Haaglanden samen met de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) en de Health Campus Den Haag van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan ondersteuning, vernieuwing en verbetering van de zorg. Binnen ELAN wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs, opleiding en onderzoek.

    Lees meer